OVSG

  • ICT Integratie BasisOnderwijs: Yurls-website gemaakt door Patrick (ovsg) en wordt gebruikt tijdens ICT Begeleidingstraject. Je vind er de integratieniveau's met tools waarmee je deze niveau's kan...